1. februar 2009

Å love for mye

Det er ikke alle løfter som er like lette å holde. Og når kampen om regjeringsmakt skal kjempes, er det lett å love noe som ikke er særlig realistisk å gjennomføre. Hørte på TV2-nyhetene i kveld at regjeringen Stoltenberg ikke var kommet helt i mål når det gjaldt løftet om 10 000 nye hender i eldreomsorgen. Litt senere kom det fram at regjeringen hadde lovet 10 000 nye årsverk i eldreomsorgen. Etter litt enkel hoderegning kom jeg fram til at regjeringen ville ansette 10 000 pleiere med bare én hånd. Det er lett å tenke seg at mennesker med bare én hånd velger andre yrker enn omsorgsyrker, og jeg er i tvil om det i det hele tatt finnes 10 000 voksne mennesker i Norge som bare har én hånd. Så når det i denne nyhetssaken kom fram at regjeringen hadde klart å fylle 4 400 av disse stillingene, synes jeg det var intet mindre enn imponerende. Men i valgkampen som skal utspille seg i løpet av 2009 håper jeg for politikernes del at de velger å gi løfter som er litt enklere å innfri.